EL GRAN TEATRE DE LA PASSIÓ DE CERVERA

Programació

Diumenges a les 18:00h

30 de gener a les 18:00h

6 de febrer a les 19:00h

20 de febrer a les 19:00h

6 de març a les 19:00h

6 sessions del 27 de març al 30 d’abril

7 de maig a les 20:00h i 8 de maig a les 19:00h

15 de maig a les 19:00h